میزان سرمایه گذاری : 180  میلیارد
 متراژ زمین : 1/2 هکتار
مدت قرارداد : اجاره بلند مدت 15 ساله
 
حدود 80 %ساخت مخازن نفتی با ظرفیت34هزار تن به اتمام رسیده و پیش بینی می شود پروژه در نیمه دوم سال 1394 به بهره برداری برسد .