سرمایه گذاری ساخت و بهره برداری پایانه کامیون بندر امام خمینی (ره)  (با برآورد سرمایه گذاری 170 میلیارد ریال) بصورت اجاره بلند مدت 20 ساله (B.O.T )

پس از تبادل تفاهمنامه مشارکت مدنی با شرکت امواج آرام اروند در سال 94 به منظور سرمایه گذاری و ساخت کامل پروژه طبق طرح توجیهی مصوب سازمان بنادر و دریانوردی، ضمن تجهیز کارگاه، عملیات اجرائی لجن برداری و حدود 50درصد تحکیم بستر خاک 12 هکتار پروژه پارکینگ انجام، لیکن به لحاظ مشکلات مالی شرکت مذکور عملاً پروژه را از تاریخ 28/9/94تعطیل و از مشارکت فوق اعلام انصراف نمود. با شرکت های مختلفی در خصوص ادامه کار مذاکره و نهایتاً با شرکت پرهام ماهشهر توافق گردید به صورت مشارکت مدنی نسبت به سرمایه گذاری و تکمیل و بهره برداری از پروژه فوق اقدام گردد . ضمناً تأمین کل سرمایه و هزینه های
بهره برداری بعهده شرکت مذکور و ده درصد از درآمد پروژه متعلق به تعاونی افق می باشد.

برای پروژه فوق مبلغ 77 میلیارد ریال تسهیلات از محل وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی به تصویب رسیده و جذب آن در  دست پیگیری است.