شركت تعاونی افق با همت 7 نفر از موسسین در تاریخ 87/10/30 با هدف تشكیل بزرگترین تعاونی تخصصی خدمات بندری و دریایی كشور و با استفاده از تخصص و تجارب بی بدیل بازنشستگان سازمان بنادرو دریانوردی كه عمدتاً‌ در مشاغل مدیریتی ، كارشناسی و تخصیص تجربه ارزشمندی در بنادر كشور كسب نموده اند و توزیع عادلانه درآمدهی ناشی از ارائه خدمات تخصصی بین سهامداران كه با حقوق بازنشستگی امرار معاش می نمیند و با سرمیه 2.100.000 ریال ثبت و عملاً از شهریور ماه سال 1389 با تعداد 2400 سهامدار و سرمیه تقریبی 24.000.000.000 ریال فعالیت جدی خود را آغاز نمود .
با توكل به خداوند متعال و تلاش و جدیت هیئت مدیره و همكاران ، شركت توانسته است ضمن حضور در پروژه های زیر بنائی با تعهد سرمیه گذاری تقریبی 1.500.000.000.000 ریال در زمینه هی آموزشی ، تحقیقاتی و پژوهشی و ارائه خدمات مشاوره تخصصی و انجام نظارت عالیه تجهیزات و سرمیه گذاری در سهام سیر شركت ها فعالیت قابل توجه داشته و در بین شركت های معتبر جیگاه شیسته ی كسب نماید.
ینك شركت تعاونی افق داری 3500 سهامدار و با سرمیه 70 میلیارد ریال می رود تا به اهداف مورد انتظار دست یابد. ضمناً شركت تعاونی افق موفق به كسب یزو های 9001 و 14001و 18001 OHSAS از یكی از معتبرترین موسسات جهانی (AGS) گردیده و در سال 1392 از طرف وزارت تعاون بعنوان یكی از تعاونی هی برتر كشور ارزیابی و تعیین شده است .
امیدوارم پروژه های سرمایه گذاری در دست اجرا در موعد های مقرر به نتیجه رسیده و متضمن ارتقاء و بهره وری شركت در زمینه های مختلف و تامین كننده منافع سهامداران محترم گردد.

اهم همكاری‌های انجام شده با سازمان بنادر و دریانوردی


آموزش

 • انعقاد قرارداد، راهبری و پشتیبانی سیستم آموزش الكترونیكی (LMS) برگزاری دوره‌های تخصصی و عمومی بصورت آموزش از راه دور
 • تامین استاد و پشتیبانی در طوب دوره‌هی آموزشی سازمان بنادر و دریانوردی
 • بروزرسانی شرح وظیف و توانمندی های رشته های شغلی و پست های سازمان بنادر در سیستم یكپارچه تحت وب جام
 • تهیه محتوی دروس تخصصی دریایی و بندری
 • برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی دریایی و بندری


پروژه‌های تحقیقاتی و پژوهشی


انجام 15 فقره پروژه مطالعاتی در زمینه هی تخصصی بندری، دریایی، عملیاتی، فنی و اقتصادی از قبیل:

 • تهیه و تدوین الگوی قرارداد پایانه های اختصاصی نگهداری کالای کانتینری بندرشهید رجایی
 • ارزیابی فنی و تهیه و تنظیم مدل مالی قرارداد راهنمایی و یدک کشی استان خوزستان و راهنمایی استان بوشهر
 • ارزیابی ریسک در عملیات بندری و ارائه راهکارهای کاهش سطح ریسک بنادر
 • مشاوره در خصوص ترجمه فارسی متن اصلاحیه 1995 به کنوانسیون STCW-78 و آیین نامه مربوطه
 • مشاوره در خصوص طراحی و تدوین دستورالعمل اجرای برگزاری آزمونها شایستگی دریانوردی بر اساس سیستم های شبیه ساز
 • مشاوره در خصوص طراحی و تدوین دستورالعمل اجرای برگزاری دوره های دریانوردی بر اساس سیستم های شبیه ساز
 • تهیه و تدوین طرح مفهومی نظام بودجه ریزی عملیاتی سازمان بنادر و دریانوردی
 • ارزیابی فنی عملیاتی و اقتصادی طرح ها و قراردادهای سرمایه گذاری اجاره و بهره برداری و تهیه و تنظیم مدل مالی قرارداد یدک کشی در کلیه بنادر کشور


ارائه خدمات مشاوره در زمینه تجهیزات خشكی ، دریایی و الكترونیكی و مخابراتی


 • خرید انواع جرثقیل مانند جرثقیل‌های كانتینری ، موبیل ساحلی 60 تن و كانتینری پاناماكس فانتوزی
 • نظارت عالیه بر ساخت انواع شناور شامل : شناور تجسس و نجات ، بارج جمع آوری آلودگی مواد نفتی ، لیروب هاپرساكشن ، اسكله شناور و خارج سازی شناور هی مغروقه
 • ارزیابی كیفی ، فنی و بازرگانی مناقصات خرید تجهیزات VHF، سیستم VTS و طرح پوشش راداری مراكز كنترل ترافیك دریایی و دوربین‌هی مدار بسته بنادر


ارائه خدمات نظارت عالی (نت) بر كلیه تجهیزات (خشكی ، دریایی و الكترونیكی و مخابراتی) ملكی سازمان بنادر و دریانوردی و تجهیزات ترمینالداران و پیمانكاران بنادر كشور