جلسه مجمع عادي سالیانه نوبت دوم شرکت طبق آگهي مندرج در روزنامه اطلاعات مورخ 99/06/12 راس ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 99/06/23 در محل تهران بالاتر از میدان ونک – خ خدامی – هتل هما تهران ، باحضور 420 نفر ( 122 نفر اصالتا و 298 نفر وکالتا ) از 3531 نفرکل اعضاء تشکيل گرديد.

اهم مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:

1- صورتهاي مالی منتهی به 98/12/29 مشتمل بر تراز نامه وسود وزیان و ضمائم آن توسط مدیر مالی شرکت ارائه و پس از توضيحات لازم به مجمع عمومي با اکثریت آراء به تصویب رسید ضمنا بودجه پیشنهادی شرکت برای سال 1399 شامل برآورد درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی به مبلغ 398،661 میلیون ریال ، هزینه به مبلغ 140،321 میلیون ریال ، مالیات 22،011 میلیون ریال سود پیش بینی شده به مبلغ 236،329 میلیون ریال، همچنین اندوخته قانونی شرکت به مبلغ 97،469 میلیون ریال و اندوخته احتیاطی به مبلغ 30،655 میلیون ریال و معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت مورد تأیید و تصویب قرارگرفت.

2- گزارش تغییرات اعضاء وسرمایه توسط مدیر عامل مطرح و باتوجه به ورود 21 نفر به تعاونی تعداد کل اعضاء از 3510 نفر به 3531 نفر افزایش و میزان سرمایه به مبلغ 175،250،700،000 ریال بدون تغییر به تصویب رسید .

3- مقرر گردید سود خالص قابل تقسیم سال 1398 پس از لحاظ اندوخته قانونی و مالیاتهای سنوات قبل بین سهامداران به نسبت میزان سهام شان تقسیم گردد. (به ازای هر سهم مبلغ 202.000 ریال)

4- مقرر گردید نسبت به افزایش سرمایه شرکت از محل 50 درصد اندوخته قانونی (به مبلغ 48،735 میلیون ریال) و نیز صدردرصد اندوخته احتیاطی (به مبلغ 30،735 میلیون ریال) مجموعاً مبلغ79،390 میلیون ریال اقدام شود.

5- حق حضور در جلسات هیات مدیره برای سال 1399 ماهانه مبلغ 30.000.000 ریال خالص تعیین شد .

6- ميزان پاداش هيئت مديره و مديرعامل تعاوني جمعا" 3 درصد از سود قابل تقسیم سال 1398 به تصويب رسید .

7- مقرر گردید در اولین زمان ممکن نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده جهت بررسی تغییر ماهیت شرکت به تعاونی سهامی عام و ورود به بورس اوراق بهادار اقدام گردد.

8- برای انتخاب روزنامه کثير الانتشار جهت درج آگهي هاي تعاوني بحث وبررسی بعمل آمد ودر نتیجه روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات بعنوان روزنامه اصلی وروزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه علی البدل جهت درج آگهی های تعاونی انتخاب شد.

9- براي انتخاب بازرس قانونی تعاوني به صورت كتبيِ مخفي اتخاذ راي گرديد كه پس از شمارش آراء ماخوذه در نتيجه : موسسه حسابرسی آمارگاران با شماره ثبت 20560 به نمایندگی آقای کیانوش بهلولی با تعداد 260 رای بعنوان بازرس قانونی اصلی و آقای محسن توکلی با تعداد 40 رای بعنوان بازرس علی­البدل برای سال مالی 1399 انتخاب گردیدند.

10- براي انتخاب هیات مدیره تعاوني به صورت كتبيِ مخفي اتخاذ راي گرديد كه پس از شمارش آراء ماخوذه نتایج به شرح زیر مورد تایید قرار گرفت :

1- آقای لطف اله متقی با 313 رأی

2- آقای پژمان بهزادپور با 303 رأی

3- آقای غلامرضا ماشین چی محرز با 282 رأی

4- آقای حبیب اله اکبری منفرد با 251 رأی

5- آقای سید مسلم کشفی با 80 رأی

بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و

1- آقای داود رضائی با 68 رأی

2- آقای غلامعلی سرخیل با 62 رأی

3- آقای حمید مرزوقی با 42 رأی

بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره به مدت سه سال انتخاب شدند.