جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم شرکت طبق آگهي مندرج در روزنامه اطلاعات مورخ 99/11/7 ، راس ساعت 14 روز شنبه مورخ 99/11/18 در محل تهران میدان ونک بزرگراه جهان کودک خ جعفر شهیدی سالن آمفی تاتر سازمان بنادر و دریانوردی ، باحضور 19 نفر اصالتا از 3525 نفرکل اعضاء تشکيل گرديد .ابتدا پس ازاعلام رسميت مجمع عمومي فوق العاده توسط مدیرعامل به نمایندگی از هیات مدیره شرکت، نسبت به انتخاب هيئت رئيسه و ناظرين مجمع عمومي اخذ راي بعمل آمد كه در نتيجه :

  • 1- آقای سهراب جهاندوست با کد ملی 0828834857 به سمت رئیس مجمع
  • 2- آقای ایرج مدیری با کد ملی 4218749973 به سمت نایب رئیس مجمع
  • 3- آقای محمد سمنانی با کد ملی 0073181749 به سمت منشی مجمع
  • 4- آقای آریا روستاپور با کد ملی 6761947534 به سمت ناظر
  • 5- آقای نادر کلیبری نوتاش با کد ملی 0045249149 به سمت ناظر
  • 6- آقای یحیی یحیائی با کد ملی 2200345781 به سمت ناظر
  • 7- آقای اسماعیل ارکاب با کد ملی 0452153727 به سمت ناظر

انتخاب گرديدند كه بلافاصله پس از اعلام قبولي ايشان، تحت نظارت هيات رئيسه منتخب ، دستور جلسه مجمع به شرح ذیل قرائت گرديد :

دستور جلسه:

- تغییر ماهیت حقوقی شرکت از "تعاونی" به "تعاونی سهامی عام"

- طرح و تصویب اساسنامه شرکت تعاونی سهامی عام

ابتدا آقای حبیب اله اکبری مدیرعامل ضمن ارائه اطلاعات لازم و شرح مقایسه و الزامات قانونی و مزیتهای هر یک از شرکتهای تعاونی «متعارف» و «سهامی عام»، توضیحات مبسوطی در این خصوص به حاضرین مطرح و اضافه نمودند بلحاظ محدودیتهای کرونا، اشراف لازم و کافی در زمینه شرکت تعاونی سهامی عام برای هیئت مدیره شرکت بعمل نیامده و پیشنهاد نمودند بمنظور امکان بررسی همه جانبه و رفع ابهامات از مواردی در اساسنامه تیپ وزارت تعاون که ظاهراً اجرای کامل آن برای شرکتها الزامی است موضوع مجمع عمومی فوق العاده با دستور جلسه تغییر ماهیت حقوقی شرکت به تعاونی سهامی عام و تصویب اساسنامه جدید ، همزمان در مجمع عمومی سالانه سال 1400 تشکیل تا با شناخت بیشتر و اطلاعات پخته تری، بررسی و مورد اتخاذ تصمیم قرارگیرد.

سپس پس از بحث و تبادل نظر ، حاضرین در جلسه مجمع، متفقاً با پیشنهاد فوق موافقت و مقرر گردید موضوع مجمع عمومی فوق العاده با همین دستور جلسه در سال 1400 (همزمان با مجمع عمومی سالانه) برگزار شود.

باتوجه به کفایت مذاکرات ، جلسه در ساعت 16 خاتمه یافت .