سهامداران محترم

با اهداء سلام و تحیت

احتراماً، نظر به اینکه انتخاب اعضاء هیئت مدیره شرکت در دستور جلسه مجمع عمومی عملکرد سال 1398 قرارگرفته است، لذا بدینوسیله از سهامدارانی که داوطلب عضویت در هیئت مدیره می باشند، تقاضا می شود درخواست خود را بهمراه یک نسخه رزومه و برنامه های موردنظر ، حداکثر تا تاریخ دوشنبه 99/06/10 به دفتر مرکزی تعاونی افق تحویل و یا به شماره 88190917 تعاونی افق فکس نمایند.

درصورت نیاز به توضیحات بیشتر با آقای ملک محمدی مدیر امور سهام شرکت به شماره 88191013 تماس حاصل فرمائید.