OFOGH

Aa t glance

موارد تضمین کننده فعالیت افق

فعالیت شرکت در شرایط سخت اقتصادی کشور (رکود بی‌سابقه و تورم بالا) و در حالیکه بسیاری از شرکتهای معتبر دچار مشکلات عدیده گردیده، تعطیل شده و یا کارکنان خود را تعدیل کرده اند به لطف خداوند متعال نه تنها فعالیت تعاونی افق متوقف نگردیده بلکه مراحل رشد و شکوفایی خود را طی نموده و با شروع بهره برداری از پروژه های سرمایه گذاری شده پایه های رشد پایدار خود را بنیان نهاده است.

موفقیت شرکت مرهون برنامه ریزی جامع عملیاتی و تدابیر شایسته، حرکت در مسیر اهداف راهبردی با محوریت عملیات بندری و دریائی و با هدف افزایش سالانه سرمایه گذاری و رویکرد توسعه ای در شرایط اقتصادی خاص و در قالب تعاونی با تعداد بیش از 3500 نفر سهامدار در سطح کشور با انتظارات و سلایق مختلف، وبررسی جدی و کارشناسانه پروژه های پیش روی از یکسو و تلاش برای تعامل مستقیم، بدون حاشیه، صادقانه و صریح با مدیران و مسئولین سازمان بنادر و دریانوردی در بنادر و مرکز بعنوان بزرگترین همکار و سایر شرکاء و تخصیص وقت کافی برای اجرا و نظارت بر پروژه‌های شرکت بوده است.

علیرغم عدم نیاز تعاونیها به حسابرسی، همه ساله از سال 89 عملکرد شرکت توسط موسسات حسابرسی رسمی مستقل، رسیدگی و در کلیه سنوات با تأیید صورتهای مالی مطلوب به لحاظ حسابرسی عملکردی مثبت و سودآور داشته و در هیچ سالی دچار ضرر و زیان نشده است.

تعاونی افق با برنامه‌ریزیهای بلندمدت و اقدامات زیربنائی و عملکرد مطلوب با کسب اعتبار صنفی و خوش نامی در بخش اجرا و بهره برداری پروژه ها در نزد سازمان بنادر و دریانوردی و بنادر کشور و همچنین در بین پایانه داران، افق روشنی را برای معرفی شرکتی توانمند در زمینه خدمات بندری متعلق به کارکنان و بازنشستگان سازمان را نوید می دهد.

تعاونی افق با مدنظرداشتن استراتژی تأمین منافع پایدار و همچنین به حداقل رساندن ریسک آسیب پذیری به شرکت و همچنین با استفاده از تجارب سایر شرکتها و تعاونیهای مشابه، علیرغم مشکلات زیاد، سرمایه‌گذاری در پروژه های زیربنائی و بلندمدت و متنوع را سرلوحه فعالیت خود قرارداده و در انجام این مهم الحمد... موفق بوده است.

شرکت با اتخاذ استراتژی کلان خود که متکی بر دانش و تخصص صاحبان سرمایه و حمایت ایشان است حرکت بسوی سرمایه گذاری و مدیریت پایانه های تخصصی، را در پیش گرفته است. سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از پایانه کالای خطرناک بندر شهید رجایی و دوپایانه صادرات قیر و روغن پایه، اولین نشانه های توفیق در اجرای این استراتژی هستند.