با همکاری سازمان بنادر و دریانوردی طی 4 سال نسبت به برگزاری دوره های آموزشی در رشته های تخصصی بندری و دریائی و برای حدود 3000 نفر بصورت مجازی اقدام گردید.