- میزان سرمایه گذاری (فاز اول) : 200 میلیارد ریال  (کل سرمایه گذاری پروژه، 600 میلیارد ریال)
- متراژ زمین : 17 هکتار
- مدت قرار داد : اجاره بلند مدت  15 ساله

زمین پروژه در تاریخ 1/7/94 تحویل و از همان تاریخ عملیات بهره برداری از 10 هکتار ترمینال به صورت موقت توسط تیم مدیریت اجرائی مجرب و کارآزموده آغاز گردیده و به این منظور تجهیزات عملیاتی و سخت افزارهای مورد نیاز تهیه گردیده و به طور همزمان شروع عملیات اجرائی ساخت 7 هکتار ترمینال کالای خطرناک با انتخاب مشاور و تعیین پیمانکار با برگزاری مناقصه محدود آغاز گردید.

پروژه به صورت بسیار فشرده 2 شیفته اجرا و در مدت 11 ماه که یک رکورد در پروژه های مشابه به حساب می آید و با کیفیت بسیار مطلوب اجرا و در هفته دولت سال 95 با حضور وزیر محترم راه و شهرسازی، مدیرعامل سازمان بنادر، استاندار هرمزگان و مدیر کل بندر افتتاح شد.

پیش بینی می شود با بهره برداری کامل از پروژه ترمینال کالای خطرناک و با کادر سازی مناسب و آموزش نیروهای تخصصی ضمن مدیریت و بهره برداری از ترمینال کالای خطرناک، تعاونی افق به عنوان شرکت تخصصی در این زمینه بتواند ضمن ایفای نقش در سایر بنادر، سود مناسبی برای شرکت به ارمغان بیاورد.

تجهیزات خریداری شده جهت عملیات در ترمینال شامل: دو دستگاه ریچ استاکر (Kone Crane) ، 8 دستگاه لیفتراک سه تن، یک دستگاه امپتی استاکر(Kone Crane)، سه دستگاه اتومبیل خدماتی (تویوتا دوکابین) ، دو دستگاه خورو سواری و یک دستگاه خودرو آتش نشانی میباشند.

شرکت فوق موفق گردیده است در سال 97 ضمن اجرای کامل و بدون حادثه مسئولیت خطیر خود، نسبت به اخذ ایزوهای سه گانه ISO 14001، ISO OHASAS18001 و ISO9001 اقدام و با کسب 53 میلیارد ریال سود خالص در سال 1397 همزمان ساخت و ساز تکمیل فاز دوم پروژه به مساحت ده هکتار را نیز مدیریت و 5 هکتار آن را تکمیل و بهره برداری نماید.