- میزان سرمایه گذاری : 180 میلیارد
- متراژ زمین : 12000 متر مربع
- مدت قرارداد : اجاره بلند مدت 15 ساله

حدود 80 %ساخت مخازن نفتی با ظرفیت34هزار تن به اتمام رسیده و پیش بینی می شود پروژه در نیمه دوم سال 1394 به بهره برداری رسید .