- پروژه در زمینی به مساحت حدود یک هکتار در بندر شهید رجائی با قرارداد BOT به مدت 13 سال احداث گردیده است.
- مجری طرح : شرکت انرژی تجارت سام
- میزان سرمایه گذاری : حدود 300 میلیارد ریال ( سهم سرمایه گذاری افق 5/52 میلیارد ریال )
- سهم شرکت افق : 37 درصد از درآمد کل
- ظرفیت مخازن : بر اساس تعهد قراردادی تعداد 5 مخزن بعهده سرمایه گذار است که عملاً با ساخت 5 مخزن با ظرفیت حدود 15000 مترمکعب بهره برداری از آن آغاز و فونداسیون سه مخزن با ظرفیت 9000 مترمکعب نیز اجرا گردیده تا در صورت رونق بازار نسبت به ساخت آن و افزایش ظرفیت ترمینال به 24000 مترمکعب اقدام شود.
- امکان نگهداری فرآورده های نفتی شامل : قیر، مازوت، روغن پایه

پروژه فوق در هفته دولت سال 96 با حضور مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، مدیر کل بندر شهید رجائی و سایر مسئولین افتتاح گردید.
نسبت به اخذ پروانه فعالیت و مجوز بهره برداری موقت ، اقدام و اولین کشتی با ظرفیت 3000 تن در تاریخ 1/3/97 از ترمینال فوق بارگیری و عملاً عملیات اجرائی و بهره برداری از سایت فوق کلید خورد.
علیرغم مشکلات اقتصادی و تورم بی¬سابقه، پروژه در انتهای سال 97 به پیشرفت 5/95 درصد رسیده و مجوز بهره-برداری از 1/1/98 نیز از اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان اخذ و انشاء ا... در سال 98 از ظرفیت کامل ترمینال، بهره برداری خواهد شد.