- پروژه در زمینی به مساحت حدود یک هکتار در بندر شهید رجائی با قرارداد BOT به مدت 15 سال و از تاریخ 15/8/92 در حال بهره برداری می باشد.
- میزان سرمایه گذاری: 120 میلیارد ريال
- سهم شرکت افق: 30 درصد از درآمد کل
- ظرفیت مخازن: تعداد 7 مخزن به ظرفیت19250 متر مکعب
- طراحی ترمینال با قابلیت نگهداری فرآورده های نفتی شامل: قیر، فورفورال اکستراکت، روغن پایه

در سال 1397 اقداماتی جهت بهسازی و نوسازی سایت نظیر تغییر محل جانمایی باسکول و درب اصلی ورود و خروج پایانه ، نوسازی و بهسازی فضای داخلی ساختمان اداری و احداث راه پله جدید برای ساختمان اداری ، بهسازی نمای ساختمان پست برق و فضای داخلی اتاق نگهبانی ، احداث استراحتگاه برای کارگران ، اصلاح جایگاه تخلیه فورفورال اکستراکت و تغییر کاربری آن جهت تخلیه سایر فرآورده ها و ساخت سایه بان ، ساخت و نصب پل ارتباطی بین سقف مخازن ، اجرای سیستم سیرکولاسیون مخازن ، خرید و نصب تجهیزات فیبر نوری و اتصال به شبکه فیبر نوری بندر ،خرید و نصب دکل جهت انجام ارتباط رادیویی با کارخانه ، ساخت و نصب پاتیل های جدید جهت تخلیه قیر و بهسازی سایه بان مربوطه ، اصلاح خط لوله تخلیه روغن پایه و نصب دو عدد الکتروپمپ جدید ، احداث دوش بارگیری و اجرای سیستم بارگیری فرآورده به کامیون ،تعویض کویل داخلی بویلرها به منظور افزایش ظرفیت حرارتی سیستم گرمایشی و اجرای سیستم کنترل دمای مخازن انجام شده و سیستم اطفاء حریق آن نیز در دست اجراست.

حجم کل عملیات پروژه در حوزه صادرات فرآورده های نفتی در سالهای 1393، 1394 و 1395 و 1396 و 1397 بشرح جدول زیر می باشد:

سال
93
94
95
96
97
حجم کل بارگیری بندر خلیج فارس (تن)
600.000
700.000
815.000
1.015.793
1.287.940
میزان بارگیری T8a غربی (تن)
213.135
209.452
348.263
412.927
312.305
درصد T8a غربی از کل بارگیری بندر خلیج فارس
35%
30%
43%
41%
24%