با تصویب هیئت عامل محترم سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت افق از تاریخ 15/6/90 هدایت و بهره برداری سامانهccs با هدف کسب مالکیت اطلاعات کانتینری بندر شهید رجائی توسط سازمان بنادر و دریانوردی را به عهده گرفت که با تلاش و حمایت های شرکت، سامانه ccs روز به روز رشد نموده تا اینکه در حال حاضر به یکی از مهمترین بانک های اطلاعاتی سازمان تبدیل شده است.

از تاریخ 2/5/92 صدور صورتحساب THC که یکی از منابع درآمدی سازمان می باشد از سامانه ccs و توسط شرکت افق آغاز و تا کنون نیز ادامه دارد.

از تاریخ 20/4/92 نرم افزاری جهت محاسبه و دریافت سهم بندر از هزینه انبارداری محموله های کانتینری از صاحبان کالا ، راه اندازی و راهبری آن نیز به شرکت افق واگذار گردید.

در حال حاضر حدود 70 نفر از فرزندان و بستگان پرسنل و بازنشستگان سازمان در این پروژه مشغول به فعالیت بوده که علاوه بر ایجاد اشتغال در منطقه و کسب سود مناسب، اعتبار خوبی نیز برای شرکت بوجود آورده است.

پروژه‌ راهبری سامانه CCS  و خدمات اسنادی