دیباچه تعاونی افـق

شرکت تعاونی توسعه بندری و دریایی افق با همت 7 نفر از موسسین در تاریخ 30/10/87 با استفاده از تخصص و تجارب بی بدیل بازنشستگان سازمان بنادر و دریانوردی که عمدتاً در مشاغل مختلف وسطوح مدیریت وکارشناسی تجربه ارزشمندی در بنادر کشور کسب نموده اند و با هدف تشکیل بزرگترین تعاونی تخصصی خدمات بندری و دریایی کشور و توزیع عادلانه درآمدهای ناشی از ارائه خدمات تخصصی بین سهامداران و با سرمایه 2.100.000 ریال ثبت و عملاً از شهریور ماه سال 1389 با تعداد 2400 سهامدار و سرمایه 24.000.000.000 ریال فعالیت جدی خود را آغاز نمود و الحمدلله علیرغم فعالیت در سالهای تحریم و مواجه شدن با مشکلات عدیده اقتصادی و تورم بی سابقه در طول فعالیت، همچنان مسیر خود را با دستاورد شرکتی معتبر و موفق ادامه می دهد.